Oled kategoorias

Omadus

Miks osadel inimestel on stressi ajel sooritustulemus parem?

Inimeste erinevat toimetulekut stressiolukorras võib seletada COMT-geen, mis on üks olulisemaid intelligentsuse ja isikuomadustega seostatud leide. COMT-geen kodeerib COMT-nimelist ensüümi, mis lagundab eesajukoores dopamiini-nimelist ainet. Eesajukoor on ajust selline osa, mille ülesanneteks on planeerimine, otsuste tegemine, kognitiivsed võimed, probleemilahendus, mõtestamine. Seetõttu vajavad mõned inimesed keskendumiseks ja ülesannete lahendamiseks rohkem aega, teised aga teevad neid “käigu pealt”. Mõlemal omadusel on omad head ja vead.