Ravimi nimi: ACCUPRO 5 Originaal ID: 1034446
Toimeained: kvinapriil ATC kood: C09AA06
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett Pakend: 5mg 30TK
Tootja või müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

VAATA VEEL