ACCUZIDE 20mg +12,5mg 30TK

Ravimi nimi: ACCUZIDE Originaal ID: 1030105
Toimeained: kvinapriil +hüdroklorotiasiid ATC kood: C09BA06
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett Pakend: 20mg +12,5mg 30TK
Tootja või müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

[asp_product id=”50766″]

RELATED POSTS