ANORO ELLIPTA 22mcg +55mcg 1annuses 30annust 3TK

Ravimi nimi: ANORO ELLIPTAOriginaal ID: 1649235
Toimeained: vilanterool +umeklidiiniumATC kood: R03AL03
Ravimvorm: annustatud inhalatsioonipulberPakend: 22mcg +55mcg 1annuses 30annust 3TK
Tootja või müügiloa hoidja: GlaxoSmithKline (Ireland) LimitedRetseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

VAATA VEEL