Ravimi nimi: CLOPIDOGREL 1A PHARMA Originaal ID: 1433360
Toimeained: klopidogreel ATC kood: B01AC04
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett Pakend: 75mg 30TK
Tootja või müügiloa hoidja: Acino Pharma GmbH Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

VAATA VEEL