Ravimi nimi: CLOPIDOGREL BMS Originaal ID: 1362899
Toimeained: klopidogreel ATC kood: B01AC04
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett Pakend: 300mg 30TK
Tootja või müügiloa hoidja: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

February 12, 2019
February 12, 2019

VAATA VEEL