Ravimi nimi: CLOPIDOGREL HCS Originaal ID: 1503346
Toimeained: klopidogreel ATC kood: B01AC04
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett Pakend: 75mg 50TK
Tootja või müügiloa hoidja: HCS bvba Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

February 12, 2019
February 12, 2019

VAATA VEEL