Ravimi nimi: CLOPIDOGREL ZENTIVA Originaal ID: 1460214
Toimeained: klopidogreel ATC kood: B01AC04
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett Pakend: 300mg 10TK
Tootja või müügiloa hoidja: Zentiva k.s. Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

February 12, 2019
February 12, 2019

VAATA VEEL