ENZEPI 25000ühik +4800ühik +410ühik 50TK

Ravimi nimi: ENZEPIOriginaal ID: 1725667
Toimeained: lipaas +amülaas +proteaasATC kood: A09AA02
Ravimvorm: gastroresistentne kõvakapselPakend: 25000ühik +4800ühik +410ühik 50TK
Tootja või müügiloa hoidja: Allergan Pharmaceuticals International LimitedRetsepriravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

VAATA VEEL