ENZEPI 40000ühik +7800ühik +650ühik 20TK

Ravimi nimi: ENZEPIOriginaal ID: 1725690
Toimeained: lipaas +amülaas +proteaasATC kood: A09AA02
Ravimvorm: gastroresistentne kõvakapselPakend: 40000ühik +7800ühik +650ühik 20TK
Tootja või müügiloa hoidja: Allergan Pharmaceuticals International LimitedRetsepriravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

VAATA VEEL