ENZEPI 5000ühik +1600ühik +130ühik 100TK

Ravimi nimi: ENZEPIOriginaal ID: 1725599
Toimeained: lipaas +amülaas +proteaasATC kood: A09AA02
Ravimvorm: gastroresistentne kõvakapselPakend: 5000ühik +1600ühik +130ühik 100TK
Tootja või müügiloa hoidja: Allergan Pharmaceuticals International LimitedRetsepriravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

VAATA VEEL