Ravimi nimi: ISCOVER Originaal ID: 1367029
Toimeained: klopidogreel ATC kood: B01AC04
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett Pakend: 300mg 100TK
Tootja või müügiloa hoidja: sanofi-aventis groupe Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

February 12, 2019

VAATA VEEL