Ravimi nimi: ISCOVER Originaal ID: 1199493
Toimeained: klopidogreel ATC kood: B01AC04
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett Pakend: 75mg 84TK
Tootja või müügiloa hoidja: sanofi-aventis groupe Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

February 12, 2019

VAATA VEEL