JEVTANA 60mg 1.5ml 1.5ml 1TK

Ravimi nimi: JEVTANA Originaal ID: 1523719
Toimeained: kabasitakseel ATC kood: L01CD04
Ravimvorm: infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti Pakend: 60mg 1.5ml 1.5ml 1TK
Tootja või müügiloa hoidja: sanofi-aventis groupe Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

[asp_product id=”50766″]

May 3, 2019

RELATED POSTS