RELVAR ELLIPTA 22mcg +184mcg 1annust 30annust 1TK

Ravimi nimi: RELVAR ELLIPTAOriginaal ID: 1632361
Toimeained: vilanterool +flutikasoonfuroaatATC kood: R03AK10
Ravimvorm: annustatud inhalatsioonipulberPakend: 22mcg +184mcg 1annust 30annust 1TK
Tootja või müügiloa hoidja: GlaxoSmithKline (Ireland) LimitedRetseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

VAATA VEEL