RELVAR ELLIPTA 22mcg +92mcg 1annust 14annust 1TK

Ravimi nimi: RELVAR ELLIPTA Originaal ID: 1632327
Toimeained: vilanterool +flutikasoonfuroaat ATC kood: R03AK10
Ravimvorm: annustatud inhalatsioonipulber Pakend: 22mcg +92mcg 1annust 14annust 1TK
Tootja või müügiloa hoidja: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

[asp_product id=”50766″]

RELATED POSTS