REVINTY ELLIPTA 22mcg +184mcg 1annuses 30annust 3TK

Ravimi nimi: REVINTY ELLIPTAOriginaal ID: 1647019
Toimeained: vilanterool +flutikasoonfuroaatATC kood: R03AK10
Ravimvorm: annustatud inhalatsioonipulberPakend: 22mcg +184mcg 1annuses 30annust 3TK
Tootja või müügiloa hoidja: GlaxoSmithKline (Ireland) LimitedRetseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

VAATA VEEL