TECENTRIQ 1200mg 20ml 20ml 1TK

Ravimi nimi: TECENTRIQ Originaal ID: 1753747
Toimeained: atesolizumab ATC kood: L01XC32
Ravimvorm: infusioonilahuse kontsentraat Pakend: 1200mg 20ml 20ml 1TK
Tootja või müügiloa hoidja: Roche Registration GmbH Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

[asp_product id=”50766″]

May 3, 2019

RELATED POSTS