TICOVAC 0,25 ML 1,2mcg 0.25ml 100TK

Ravimi nimi: TICOVAC 0,25 ML Originaal ID: 1201622
Toimeained: puukentsefaliidi koguviirus, inaktiveeritud ATC kood: J07BA01
Ravimvorm: süstesuspensioon süstlis Pakend: 1,2mcg 0.25ml 100TK
Tootja või müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

[asp_product id=”50766″]

RELATED POSTS