TICOVAC 0,5 ML 2,4mcg 0.5ml 1TK

Ravimi nimi: TICOVAC 0,5 ML Originaal ID: 1201677
Toimeained: puukentsefaliidi koguviirus, inaktiveeritud ATC kood: J07BA01
Ravimvorm: süstesuspensioon süstlis Pakend: 2,4mcg 0.5ml 1TK
Tootja või müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

[asp_product id=”50766″]

RELATED POSTS