TORISEL 25mg 1ml 1.2ml 1TK

Ravimi nimi: TORISEL Originaal ID: 1342303
Toimeained: temsiroliimus ATC kood: L01XE09
Ravimvorm: infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti Pakend: 25mg 1ml 1.2ml 1TK
Tootja või müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

[asp_product id=”50766″]

May 3, 2019

RELATED POSTS