TRELEGY ELLIPTA 22mcg +55mcg +92mcg 1annust 30annust 3TK

Ravimi nimi: TRELEGY ELLIPTAOriginaal ID: 1756447
Toimeained: vilanterool +umeklidiinium +flutikasoonfuroaatATC kood: R03AL08
Ravimvorm: annustatud inhalatsioonipulberPakend: 22mcg +55mcg +92mcg 1annust 30annust 3TK
Tootja või müügiloa hoidja: GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

February 13, 2019

VAATA VEEL