Ravimi nimi: VIRAFERONPEG Originaal ID: 1201880
Toimeained: alfa-2b-peginterferoon ATC kood: L03AB10
Ravimvorm: süstelahuse pulber ja lahusti Pakend: 100mcg 1TK
Tootja või müügiloa hoidja: Merck Sharp & Dohme B.V. Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

VAATA VEEL