Ravimi nimi: XELJANZ Originaal ID: 1775022
Toimeained: tofatsitiniib ATC kood: L04AA29
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett Pakend: 5mg 182TK
Tootja või müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG Retseptiravim (R- retseptiravim, K- käsimüügiravim): R

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

May 3, 2019

VAATA VEEL