Browsing Tag

CYP2D6

Nebivolool

Selle toimeaine omastamist kontrollib ensüüm CYP2D6. Ravimi annustamine on aga sama, kui kiire ja aeglase ainevahetuse korral. Seega annustamise kohta geenitesti tegema ei pea. Koostoimed teiste ravimitega: Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Ärge võtke Nebiphar’i koos järgmiste ravimitega: – floktafeniin (kasutatakse valu…