Browsing Tag

südamepuudulikus

Kandesartaan

Selle toimeaine sobivus on geneetiliselt testitav, kuid ei ole veel väga tõenduspõhine (PharmGKB, Tase 3). Eestis müügil olevate ravimite nimekiri. Ravimi nimetus ATC kood Toimeained Ravimivorm Tugevus Müügiloa hoidja Retseptinõue Soodustused Ravimiinfo Turvaelemendid Tervishoiu töötajale Patsiendile ATACAND C09CA06 kandesartaan tablett 16mg AstraZeneca AB R Jah ATACAND C09CA06 kandesartaan tablett 32mg AstraZeneca AB R Jah Jah…

Nebivolool

Selle toimeaine omastamist kontrollib ensüüm CYP2D6. Ravimi annustamine on aga sama, kui kiire ja aeglase ainevahetuse korral. Seega annustamise kohta geenitesti tegema ei pea. Koostoimed teiste ravimitega: Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Ärge võtke Nebiphar’i koos järgmiste ravimitega: – floktafeniin (kasutatakse valu…