Selle toimeaine omastamist kontrollib ensüüm CYP2D6. Ravimi annustamine on aga sama, kui kiire ja aeglase ainevahetuse korral. Seega annustamise kohta geenitesti tegema ei pea.

Koostoimed teiste ravimitega:

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.
Ärge võtke Nebiphar’i koos järgmiste ravimitega:
– floktafeniin (kasutatakse valu ja turse leevendamiseks);
– sultopriid (kasutatakse närvisüsteemi häirete raviks).
Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:
– ravimid, mida kasutatakse südame rütmihäirete raviks, nt kinidiin, hüdrokinidiin, tsibensoliin, flekainiid, disopüramiid, lidokaiin, meksiletiin, propafenoon ja amiodaroon;
– ravimid, mida tuntakse kaltsiumikanali blokaatorite nime all, mis aeglustavad südame löögisagedust ja langetavad vererõhku, nt verapamiil ja diltiaseem;
– ravimid, mida tuntakse tsentraalselt toimivate antihüpertensiivsete ainete nime all, nt klonidiin, guanfatsiin, moksonidiin, metüüldopa ja rilmenidiin;
– anesteetikumid;
– insuliin ja suukaudsed antidiabeetilised ravimid;
– ravimid, mida kasutatakse südame paispuudulikkuse raviks, nt digitaalise gükosiidid;
– ravimid, mida tuntakse dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumikanali blokaatorite nime all, nt amlodipiin, felodipiin, latsidipiin, nifedipiin, nikardipiin, nimodipiin ja nitrendipiin;
– teised stenokardia ravis kasutatavad vererõhuvastased ravimid või orgaanilised nitraadid;
– antipsühhootikumid (nt fenotiasiinid) ja antidepressandid (nt fluoksetiin või imipramiin), need võivad suurendada nebivolooli vererõhku langetavat toimet;
– ravimid, mis leevendavad valu ja põletikku, nt mittesteroidsed põletikuvastased ained;
– ravimid, mida tuntakse sümpatomimeetiliste ainete nime all, mis imiteerivad või blokeerivad norepinefriini ja epinefriini toimet organismis;
– ravimid, mis teadaolevalt inhibeerivad tsütokroom P450 isoensüümi CYP2D6, nt paroksetiin, fluoksetiin, tioridasiin, kinidiin, terbinafiin, bupropioon, klorokviin ja levopromasiin; 3
– tsimetidiin, ravim, mida kasutatakse seedetrakti haavandite raviks;
– ravimid, mida kasutatakse kõrgvererõhutõve ja stenokardia raviks, nt nikardipiin;
– amifostiin, keemia- või kiiritusravis kasutatav kaitsev aine;
– baklofeen, lihaslõõgasti;
– meflokviin, malaariavastane ravim.

Nebivolooli sisaldavad ravimid Eesti turul (allikas Ravimiamet, veebruar 2019):

Ravimi nimetus
ATC kood
Toimeained
Ravimivorm
Tugevus
Müügiloa hoidja
Retseptinõue
Soodustused
Ravimiinfo
Turvaelemendid
Tervishoiu töötajale Patsiendile
NEBICARD 5MG C07AB12 nebivolool tablett 5mg Sandoz Pharmaceuticals d.d. R Jah Jah
NEBILET C07AB12 nebivolool tablett 5mg Menarini International Operations Luxembourg S.A. R Jah Jah
NEBILET PLUS C07BB80 nebivolool +hüdroklorotiasiid õhukese polümeerikattega tablett 5mg +25mg Menarini International Operations Luxembourg S.A. R Jah
NEBILET PLUS C07BB80 nebivolool +hüdroklorotiasiid õhukese polümeerikattega tablett 5mg +12,5mg Menarini International Operations Luxembourg S.A. R Jah
NEBIPHAR C07AB12 nebivolool tablett 5mg Teva Pharma B.V. R Jah Jah
NEBIVOLOL ACTAVIS C07AB12 nebivolool tablett 5mg Actavis Group PTC ehf R Jah Jah
NEBIVOLOL STADA C07AB12 nebivolool tablett 5mg STADA Arzneimittel AG R Jah Jah

 

Andmebaasid:
PharmGKB
Ravimiamet

February 9, 2019

RELATED POSTS